O NásReferenciePortfólioKontakt

ELCON BRATISLAVA a.s.
Priekopy 20
821 08 Bratislava
Slovenská republika
elcon@elcon-bratislava.sk
www.elcon-bratislava.sk


ELCON PRAHA a.s.
Stroupežnického 2328/30
150 00 Praha 5
Česká republika
elcon@elcon-praha.cz
www.elcon-praha.cz

 
ProfilCertifikátyVýpis z ORNovinkyStrategickí partneriNaši zákazníci

O Nás

Vážení zákazníci, vážení priatelia,

počas uplynulých rokov sme sa pri realizácii montážnych prác na vedeniach vvn pre našich zákazníkov z oblasti energetiky, ale aj mimo nej, na Slovensku a v Českej republike prezentovali výbornou kvalitou montáže, dodržaním dohodnutých termínov a operatívnosťou pri plnení požiadaviek odberateľov.

Našou hlavnou činnosťou je dodávka vedení 110 až 400 kV "na kľúč", realizácia montážnych prác pri odstraňovaní havárií elektrických vedení, opravy a rekonštrukcie vedení, montáž optických zemných lán (OPGW) náhradou za existujúce, výkon investorských inžinierskych činností, atď.

Od svojho založenia prešla naša spoločnosť veľmi dynamickým rozvojom. Vybudoval sa stabilný káder kvalitných technicko - inžinierskych a montážnych pracovníkov a spoločnosť sa vybavila najmodernejšími zahraničnými montážnymi mechanizmami a náradím, ako aj špeciálnymi montážnymi pomôckami vlastnej konštrukcie. Toto všetko nám umožňuje realizovať všetky druhy prác v oblasti 110 - 400 kV vedení. Aby sme pre našich zákazníkov zabezpečili maximálnu kvalitu, prešla naša spoločnosť v rokoch 1999 a 2000 certifikačným konaním jednej z najrenomovanejších nemeckých firiem TÜV CERT. Po úspešnom záverečnom audite sme obdržali certifikát ISO 9002. V roku 2002 naša spoločnosť získala certifikát ISO 9001. V roku 2003 sme rozšírili kapacitu zváračských prác a získali sme certifikát manažérstva kvality pri zváraní podľa normy STN EN ISO 3834-2. Skupina našich pracovníkov - lezcov so štátnymi zváračskými oprávneniami nám umožňuje podieľať sa na opravách a spevňovaní stožiarov vedení vvn čo najmä v najbližšej budúcnosti pri plánovaných rozsiahlych rekonštrukciách vedení, nám umožní komplexné zabezpečenie týchto akcií vlastnými pracovníkmi. So zvyšovaním nárokov a požiadaviek na ochranu životného prostredia spoločnosť zaviedla v roku 2006 systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Na základe mnohých už realizovaných zákaziek bez jedinej reklamácie sa domnievame, že môžeme právom konštatovať, že sme dosiahli úroveň najlepších montážnych firiem v oblasti výstavby vedení vvn na území Slovenskej i Českej republiky a to aj v porovnaní so zahraničnými firmami, ktoré v tomto teritóriu pôsobia.

Pre zlepšenie a skvalitnenie styku so zákazníkmi v Českej republike sme vytvorili už v roku 1997 organizačnú zložku spoločnosti v Prahe a v súlade s našou trhovou stratégiou sme v roku 2000 založili dcérsku spoločnosť ELCON PRAHA a.s.
Zároveň by sme Vás chceli ešte raz ubezpečiť, že všetky naše kroky smerujú k nášmu hlavnému cieľu - spokojnosti našich zákazníkov.

S pozdravom

               
                
                  Ing. Ferdinand Turanský             
    predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
<

O Nás

|

Referencie

|

Portfólio

|

Kontakt

Všetky práva vyhradené 2019 ELCON a.s., powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu