TELEFÓNNE ČÍSLO
+421-2-50 109 111
E-MAIL
elcon@elcon-bratislava.sk
Kontaktovať

Vedenie 2x400 kV OHL Križovany - Bystričany

Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany je súčasťou súboru stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany, ktorého cieľom je vytvoriť spoľahlivé prepojenie regiónov Dolného Považia, Hornej Nitry a Žiarskej kotliny ako súčasť nadradenej prenosovej sústavy 400 kV. V rámci stavby Vedenie 2x400 kV Križovany – Bystričany sa nahrádza vedenie 1x220 kV V274, v ktorého trase sa buduje 2x400 kV vedenie, s lokálnymi zmenami trasy s cieľom vyhnúť sa zastavaným územiam obcí a ich rozvojovým zámerom. Celková dĺžka trasy 2x400 kV vedenia je viac ako 77 km a postaví sa v rámci nej spolu 239 stožiarov 400 kV a ďalšie stožiare pre vedenia 220 kV a 110 kV upravené v rámci stavby tak, aby priestorovo nekolidovali s novým 2x400 kV vedením. S priemernou dĺžkou rozpätia medzi dvomi susednými stožiarmi 321 m a priemernou výškou stožiara nad terénom takmer 46 m sa pri danom rozsahu radí medzi najvýznamnejšie stavby v prenosovej sústave SR.

Staňte sa aj vy našim klientom

Ďalšie referencie

×

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.